Prisgaranti

Skånes isoler & Takteknik är nog Skånes största företag i genomförande av tak uppdrag för privata hushåll. Därför kan vi ge prisgaranti.

Skånes Isoler & Takteknik är nog Skånes största företag inom genomförande av tak uppdrag för privata hushåll i Skåne.

Det innebär att vi har en gadigen erfarenhet. Och därför kan vi ge dig ett bra och konkurrenskraftigt pris. Så bra och rättvist att vi ger prisgaranti på vårt erbjudande till dig.

Prisgarantien. 

Köp av ett nytt tak, takrenovering eller energirenovering av Skånes Isoler & Takteknik har kunden, om inte den senare anmälningsperioden är samma produkt/prestanda (nedan kallede ”varianter”) i Skåne till ett lågra pris rätt att förses med produkt/prestanda för priset fastställs av varianterna. Skånes Isoler & Takteknik´s prisgaranti inkluderar alla takprodukter/energiprodukter i vårt sortiment.

Prisgarantins löptid.

Prisgarantin gäller under offert perioden, och är 30 dagar från Skånes Isoler & Takteknik´s offert´s datum.

Undentag för prisgaranti.

Prisgarantin gäller inte internet-handel och postorderförsäljning. Skånes Isoler & Takteknik har rätt till att avvisa prisgarantin om varianterna inte är ett äkta erbjudande, även om varianterna är orealistik låg, så att Skånes Isoler & Takteknik inte kommer att kunna levera produkten/tjänsten utan förluster.

Dokumentation.

Varianterna ska dokumenteras i form av ett skriftligt erbjudande.

villkor
Det är en förutsättning för prisgarantin att varianterna är jämförbara.
Till varianterna är jämförbara mäste följande villkor vara uppfyllda:

 

  1. Alternativet måste referera till samma prudukter, samma specifikationer och samma prestanda som beskrivs i erbjudandet från Skånes Isoler & Takteknik. Priset innebär att arbetet Skånes Isoler & Takteknik eventuellt. har åtagit om uppförande av tak eller takrenovering mm.
  2. Decra: Om erbjudandet från skånes Isoler & Takteknik inkluderar Decra produkter, varianter som utförs av en Decra expert, vilket resulterar garanti. 
  3. Lertegel / betongpannor / Eternittak mm.: Till varianterna är jämförbara, kommer erbjudandet innehålla samma erbjudande produktgaranti från Skånes Isoler & Takteknik.
  4. Takrenovering.: Varianterna måsta göras av ett företag med asbestutbildning/asbesttilstånd i skåne och innehålla samma produktgaranti och specifikationer som erbjudandet från Skånes Isoler & Takteknik.
  5. Isolering / Tilläggsisolering måsta göras av ett företag som är autoriserat isolatör i skåne och innehålle samma produktgaranti och specifikationer som erbjudandet från Skånes Isoler & Takteknik.