Nytt tak med Eternit / fibercementplattor

Eternit är ett produktnamn fö fibercement. Plattorna är formade som platta skifferplattor eller vågformade plattor och används för taktäckning

Skiffer.

Eternittak med skifferplattor har använts framst som ett substitut för naturlig skiffer av tak på fastigheter i städerna.

Vågformade plattor.

Eternittak med vågformade plattor används oftast i småhus, jordbruk och industri byggnader.

Eternit taket´s historia.

Användning av eternittak med fibercement i sverige går tillbaka till den första delen av förra seklet, men det var inte förrän i mitten av århundradet att materialet verkligen började som ett billigare alternativ till tegeltak på småhus. Plattorna är tillverkade av fiberförstärkt cement. Fram till 1984, med asbestfibrer, som stod för vinsten, efter upptäckten av asbest som cancerframkallande togs asbest bort från produktionen. Mycket av den typ av hus som byggdes på 60-och 70-talet har eternittak.

Läs om Eternittak här:

Därför ska du välja Skånes Isoler & Takteknik när du behöver ett nytt tak.

  1. Vi har goda garantier.
  2. Vi ger prisgaranti på produkter och tjänster.
  3. Vår planering ger snabba och tillförlitliga leveranstider.
  4. Vi utför alltid en sidsta kontroll av vårt arbete.